Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

ssp. comma (Linnaeus, 1758)

ssp. catena (Staudinger, 1861)

Valkotäpläpaksupää

ssp. catena rauhoitettu 1989
Enontekiön Lappi

ssp. catena protected by law in 1989
the region of EnL (North-West Finland)

28 mm (kärkiväli)

Finland
V: Iniö 670:18
6. 8. 1984
M.Sinervirta leg.
coll. P.Pakkanen

32 mm (wingspan)

Finland
U: Hanko 664:28
14. 8. 1985
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

ssp. catena
'Luoteis-Lapissa esiintyvä alalaji'
27 mm

Finland
EnL: Annjalonji
12. 7. 1980
K.Savonius leg.
coll. P.Pakkanen

29 mm

Finland
EnL: Annjalonji
17. 7. 1980
K.Savonius leg.
coll. P.Pakkanen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöKuivat, avoimet, aurinkoiset kedot.
Lapissa (ssp. catena) tunturien etelärinteiden niityt.
TalvehtiminenMunana - (Seppänen 1969).
LentoaikaHeinäkuun loppupuolelta - elokuun loppupuolelle
ssp. catena pari viikkoa aikaisemmin

EsiintyminenAikaisemmin esiintynyt laajalti Etelä- ja Länsi-Suomessa.
Nykyisin Etelä-Suomen elinalue on supistunut aivan lounaissaaristoon sekä
Kaakkois-Suomeen, josta löytyi 1999 yllättäen pieni vakinainen kanta.
Sopivalla biotoopilla perhonen voi kuitenkin olla melko tavallinen.
Lisäksi Luoteis-Lapissa, Annjalonjilla, on erillinen pysyvä esiintymä,
joka sijaitsee luonnonsuojelualueella.
 
Lentoaikojen äärihavaintoja
   Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.)
   20.6.1978 A: Finström 1 ex. H.Bruun - (Suomen hyönteisten tietokanta)
   1.7.1949 A: Nåtö 1 ex. H.Bruun - (Suomen hyönteisten tietokanta)
   5.9.1998 V: Korppoo 1 ex. O.Blomster & O.Elo - (Suomen hyönteisten tietokanta)
ssp. catena
   9.7.1984 EnL: - (Marttila et.al. 1990)
   6.8.1985 EnL: - (Marttila et.al. 1990)
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Hesperia Fabr. comma L.Yleinen paksupää- (Aro 1900)
  Augiades Hb. comma L.Valkotäpläpaksupää- (Valle 1935)
  Augiades Hb. comma L.Paksupää- (Pulkkinen 1956)
  Hesperia comma L.Valkotäpläpaksupää- (Mannelin 1961)
  Hesperia comma (Linnaeus, 1758)Valkotäpläpaksupää- (Marttila et.al. 1990)
  Hesperia comma (Linnaeus, 1758)Valkotäpläpaksupää- (Marttila 2005)
   Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002):
    Hesperia Fabricius, 1793
         comma (Linnaeus, 1758)
         ssp. comma (Linnaeus, 1758)
         ssp. catena (Staudinger, 1861)
 
Alalajit ja muodot
   Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet):
    Hesperia comma var. catena Staud. - (Aro 1900).
     - takasiivet alta vahvemman viheriäiset, täplät valkeampia, mustareunaisia.
     - levinneisyysalueen koillisosissa, tavattu Venäjän Lapissa.
       (muotoa ei tunnettu vielä Suomesta).
    Augiades comma f.geogr. catena Stgr. - (Valle 1935).
     - vuoristomuoto, jota ei liene vielä tavattu meillä.
     - päämuotoa keskimäärin vähän pienempi.
     - päältä päämuotoa hiukan vaaleampi.
     - takasiivet alta voimakkaan vihreät, täplät puhtaan valkoiset, mustareunaiset.
    Hesperia comma ssp. catena - (Mannelin 1961).
     - kuvataulu 1, kuvat 27 ja 28. (yksilöt Ruotsin Lapista)
    Hesperia comma f. catena. - (Marttila et.al. 1990).
     - kuvataulu 2.
    Hesperia comma catena. - (Marttila 2005).
     - kuvataulu 1, kuvat 9Ba 9Bb 9Bc.

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
- (Seppänen 1970)
 • Poaceae (heinät)
 • --Poa sp. (nurmikat)
 • --Festuca sp. (nadat)
Muna:Kellervän helmenvalkoinen - (Valle 1935).
Toukka:Elää yhteenkehrätyssä lehtikopassa lähellä maata - (Mannelin 1961).
Kotelo:Lähellä maata vahvassa kotelokopassa, joka naamioitu heinänkorren pätkillä - (Mannelin 1961).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Maakuntien havaintovuodetHavaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997

vain 1-4 havaintoruutua
    havaintoruutuja epätasaisesti
havaintoruutuja tasaisesti
havaintoruutuja runsaasti
- (Huldén et.al. 2000)
laji elää maakunnassa
lajia ei ole havaittu maakunnasta vuosiin
laji on maakunnassa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: Etelä-Fennia
Kirjallisuus: 1792; Johan JULIN
Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier.
1792 NY JOURNAL UTI HUSHÅLLNINGEN 15:120-122.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
-1792 (1775-1792)ESSavoniaO.Rosenström
-1819 (1800-1804?)VFennia (Turun seutu?)C.R.Sahlberg ?
1840EHTavastia (Hollola-Padasjoki)O.Hjelt
-1869 (1840-1841?)AAhvenanmaaJ.M.J. af Tengström ?
-1869 (1840-1869)UHelsinkiJ.M.J. af Tengström
-1916 (1915-1916)LKParikkalaE.Lankiala
1916StRauma SorkkaK.Valle
1920.07.22EPSeinäjokiE.Sjöstedt
1936.07.01KPTeerijärviO.Järnefelt
1938.07.EnLEnontekiö SaanaJ.Waselius
n.1999EKMiehikkäläJ.Laitinen

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
1945EPVöyri [701:26]Lingonblad & Waselius
1953KPLappajärviJ.Kaisila
1957.08.04StRauma [678:19]J.Itämies
1967.07.09LKParikkalaS. von Bagh
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • HULDÉN Larry (ed.), ALBRECHT Anders, ITÄMIES Juhani, MALINEN Pekka & WETTENHOVI Jorma 2000:
  Suomen suurperhosatlas. Suomen Perhostutkijain Seura ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. - Viestipaino, Helsinki. 328 ss.
 • KULLBERG Jaakko, ALBRECHT Anders, KAILA Lauri & VARIS Vesa 2002:
  Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. - 2001 Sahlbergia 6(2):45-190.
 • MANNELIN Veijo 1961:
  Päiväperhosten parissa. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 187 ss. 16 pl.
  Tanskalaisesta alkuteoksesta suomentanut.
 • MARTTILA Olli, HAAHTELA Tari, AARNIO Hannu & OJALAINEN Pekka 1990:
  Suomen Päiväperhoset. Suomen Perhostutkijain Seura. - Kirjayhtymä, Helsinki. 362 ss.
 • MARTTILA Olli 2005:
  Suomen päiväperhoset elinympäristössään. - Auris, Rauha. 272 ss. 20 pl.
 • PULKKINEN Asko 1956:
  Perhoskirja, päiväperhoset, kiitäjät ja kehrääjät. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 84 ss. 40 pl.
  E. Pippingin uudistama toinen painos.
 • SEPPÄNEN Eino J. 1969:
  Suurperhostemme talvehtimisasteet. - Annales Entomologici Fennici 35(3):129-152.
 • SEPPÄNEN Eino J. 1970:
  Suomen Suurperhostoukkien ravintokasvit. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 179 ss. 2. painos.
 • VALLE Kaarlo J. 1935:
  Suurperhoset Macrolepidoptera I. Päiväperhoset, Diurna. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 174 ss. 11 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 18.1.2009 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot,
kehitysasteet, karttapiirrokset
Kimmo Saarinen:Maakuntien viimeisten havaintojen tarkistus valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot