Pyrgus alveus (Hübner, 1803)

Tummakirjosiipi

28 mm (kärkiväli)

Finland
PK: Tohmajärvi 690:67
16. 7. 1992
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

31 mm (wingspan)

Finland
U: Pernaja 669:44
17. 7. 2000
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöLämpimät, kuivat kukkaniityt, kalliokedot, metsänreunat.
TalvehtiminenPienenä toukkana - (Kimmo Silvonen).
LentoaikaHeinäkuun alusta (2.7.) - elokuun alkuun (5.8.)

EsiintyminenAikaisemmin koko Etelä-Suomessa ja Keski-Suomen eteläosissa.
Hävinnyt laajoilta alueilta, varsinkin Keski-Suomen länsiosista.
Parhaiten perhosta tavataan Kaakkois-Suomesta, linjan Helsinki -
Joensuu itäpuolelta, ja aivan maan lounaisimmasta osasta.
Nykyisin kannat näyttävät vakailta, vaikka laji onkin harvinainen.
Nähdään yksitellen.
 
Lentoaikojen äärihavaintoja
   Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.)
   13.6.2008 V: Korppoo 1 ex. J.Patrikainen - (Suomen hyönteisten tietokanta)
   24.6.1999 U: Nurmijärvi 1 ex. K.Keinänen - (Suomen hyönteisten tietokanta)
   16.8.1994 V: Rymättylä 1 ex. H.Jalava - (Suomen hyönteisten tietokanta)
   7.9.???? EH: - (Marttila et.al. 1990)
Keski-Suomi (EP., PH., PS., PK., KP., Kn., PPe.)
   15.6.1930 EP: Vähäkyrö B.Lingonblad - (Suomen hyönteisten tietokanta)
   19.6.1984 PK: Kontiolahti - (Marttila et.al. 1990)
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Syrichtus Boisd. alveus Hübn.Tummempi kirjosiipi- (Aro 1900)
  Hesperia F. alveus Hb.Tumma kirjosiipi- (Valle 1935)
  Hesperia F. alveus Hb.Kirjosiipi- (Pulkkinen 1956)
  Pyrgus alveus Hb.Tumma kirjosiipi- (Mannelin 1961)
  Pyrgus alveus (Hübner, 1803)Tummakirjosiipi- (Marttila et.al. 1990)
  Pyrgus alveus (Hübner, 1803)Tummakirjosiipi- (Marttila 2005)
   Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002):
    Pyrgus Hübner, 1819
         alveus (Hübner, 1803)
 

 

Kehitysasteet
The early stages
Toukan ravintokasvi:
- (Huldén et.al. 2000)
 • Potentilla sp. (hanhikit)
 • Fragaria vesca (ahomansikka)
Toukka:Elää yhteenkehrättyjen lehtien välissä - (Valle 1935).
Kotelo:Koteloituu lehtikäärön sisälle - (Marttila et.al. 1990).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Maakuntien havaintovuodetHavaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997

vain 1-4 havaintoruutua
    havaintoruutuja epätasaisesti
havaintoruutuja tasaisesti
havaintoruutuja runsaasti
- (Huldén et.al. 2000)
laji elää maakunnassa
lajia ei ole havaittu maakunnasta vuosiin
laji on maakunnassa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: -1837 (1815-1837), V: Fennia (Turun-Kakskerran seutu?), A.Caloander leg.
Arkisto: Otto Hjelt (1823-1913) arkisto:
HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1838.
(Anteckningar rörande lepidoptera, Ordo 4. lepidoptera.)
Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot
Kirjallisuus: 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM
Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius.
1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
-1837 (1815-1837)VFennia (Turun-Kakskerran seutu?)A.Caloander
-1849 (1840-1849)UHelsinkiW.Nylander
-1859 (1850-1859)EHHeinolaE.Furuhjelm
-1889 (1880-1889)ESTaipalsaari SikosaloK.Ehnberg
-1889 (1882-1889)PSKuopioK.M.Levander
-1889 (1884-1889)AGeta BolstaholmJ.Montell
1893PHKeuruuB.Poppius
1898.07.20StKarkku PipoO.Wellenius
1899.08.17EKKymi TavastilaR.Fabritius
1916.07.27LKParikkalaE.Löfqvist
1918.07.08EPNurmo Hirvijärvi [697:30]A.Ulvinen
1921PKPolvijärviJ.Carpelan

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
1942.06.21EPVähäkyröB.Lingonblad
-1959 (1900-1959)PHMultiaP.E.Lagerwall
1993StKokemäki [680:25]R.Alavilo
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • HULDÉN Larry (ed.), ALBRECHT Anders, ITÄMIES Juhani, MALINEN Pekka & WETTENHOVI Jorma 2000:
  Suomen suurperhosatlas. Suomen Perhostutkijain Seura ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. - Viestipaino, Helsinki. 328 ss.
 • KULLBERG Jaakko, ALBRECHT Anders, KAILA Lauri & VARIS Vesa 2002:
  Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. - 2001 Sahlbergia 6(2):45-190.
 • MANNELIN Veijo 1961:
  Päiväperhosten parissa. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 187 ss. 16 pl.
  Tanskalaisesta alkuteoksesta suomentanut.
 • MARTTILA Olli, HAAHTELA Tari, AARNIO Hannu & OJALAINEN Pekka 1990:
  Suomen Päiväperhoset. Suomen Perhostutkijain Seura. - Kirjayhtymä, Helsinki. 362 ss.
 • MARTTILA Olli 2005:
  Suomen päiväperhoset elinympäristössään. - Auris, Rauha. 272 ss. 20 pl.
 • PULKKINEN Asko 1956:
  Perhoskirja, päiväperhoset, kiitäjät ja kehrääjät. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 84 ss. 40 pl.
  E. Pippingin uudistama toinen painos.
 • SEPPÄNEN Eino J. 1969:
  Suurperhostemme talvehtimisasteet. - Annales Entomologici Fennici 35(3):129-152.
 • VALLE Kaarlo J. 1935:
  Suurperhoset Macrolepidoptera I. Päiväperhoset, Diurna. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 174 ss. 11 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 18.1.2009 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset,
kehitysasteet, karttapiirrokset
Kimmo Saarinen:Viimeisiä maakuntahavaintoja valtakunnallisesta päiväperhosseurannasta
Kimmo Silvonen:Toukkakuvat, kotelokuva
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot