Iphiclides podalirius (Scopoli, 1763)

Purjeperhonen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöKulttuuriympäristöt, puistot ja puutarhat - (Marttila et.al. 1990).
TalvehtiminenPienenä toukkana - (Marttila et.al. 1990).
LentoaikaKeski-Euroopassa toukokuun puolivälistä syyskuulle kahtena sukupolvena - (Marttila et.al. 1990).
EsiintyminenKeski- ja Etelä-Eurooppalainen laji, joka talletettu Suomessa vain kerran.
Lisäksi lajista on muutama näköhavainto ja kerran perhonen on valokuvattu alkukesällä. Näitä havaintoja on pidetty joko liian epävarmoina tai ilmeisinä importteina (= ihmisen mukanaan tuomina, esim. toukka taimien mukana).
Baptriassa 27(4), 2002, on pohdittu purjeperhon esiintymistä meillä. Artikkelista poimittua: Ensimmäisen sukupolven yksilöiden löytäminen vaeltajina Suomesta on erittäin epätodennäköistä. Alkukesän havaintojen importtiluonnetta tukee Suomesta löytynyt lajin toukka. Ravintokasvina oli koristekasvina käytetty Ruscus (Liliaceae), jota oli tuotu todennäköisesti Ranskasta.
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Papilio L. podalirius L. - (Aro 1900)
  Graphium podalirius L.Purjeperho- (Mannelin 1961)
  Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)Purjeperhonen- (Marttila et.al. 1990)
  Iphiclides podalirius (Scopoli, 1763)Purjeperhonen- (Marttila 2005)
   Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002):
    Iphiclides Hübner, 1819
         podalirius (Scopoli, 1763)
 

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
- (Mannelin 1961)
 • Crataegus sp. (orapihlaja)
 • Prunus sp. (kirsikka)

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Maakuntien havaintovuodetHavaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997

vain 1-4 havaintoruutua
    havaintoruutuja epätasaisesti
havaintoruutuja tasaisesti
havaintoruutuja runsaasti
- (Huldén et.al. 2000)
laji elää maakunnassa
lajia ei ole havaittu maakunnasta vuosiin
laji on maakunnassa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: 24.8.1984, Turku Halinen, V.Mantere leg.
Kirjallisuus: 1988; Kari JÄRVENTAUSTA & Arto AVANTO & Jari FINNEMAN & Antti HAARTO
VARSINAIS-SUOMEN SUURPERHOSFAUNA 1870 - 1987. - Turku. 151 ss.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
1984.08.24VTurku Halinen [671:24]V.Mantere

Suomen kaikki havainnot
All the records in Finland
leg.
1984.08.24VTurku Halinen [671:24]1 mV.Mantere
Total1
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • HULDÉN Larry (ed.), ALBRECHT Anders, ITÄMIES Juhani, MALINEN Pekka & WETTENHOVI Jorma 2000:
  Suomen suurperhosatlas. Suomen Perhostutkijain Seura ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. - Viestipaino, Helsinki. 328 ss.
 • KULLBERG Jaakko, ALBRECHT Anders, KAILA Lauri & VARIS Vesa 2002:
  Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. - 2001 Sahlbergia 6(2):45-190.
 • MANNELIN Veijo 1961:
  Päiväperhosten parissa. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 187 ss. 16 pl.
  Tanskalaisesta alkuteoksesta suomentanut.
 • MARTTILA Olli, HAAHTELA Tari, AARNIO Hannu & OJALAINEN Pekka 1990:
  Suomen Päiväperhoset. Suomen Perhostutkijain Seura. - Kirjayhtymä, Helsinki. 362 ss.
 • MARTTILA Olli 2005:
  Suomen päiväperhoset elinympäristössään. - Auris, Rauha. 272 ss. 20 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 19.1.2009 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvaus, nimistömuutokset, kehitysasteet, karttapiirrokset
Kimmo Silvonen:Toukkakuva
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot