Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

Pikkuapollo

rauhoitettu 1976

protected by law in 1976

f.geogr. ugrofennicus
'Lounais-Suomen rannikon ja saariston maantieteellinen muoto'
60 mm (kärkiväli)

Finland
A: Föglö 668:14
10. 6. 1975
E.Franssila leg.
coll. P.Pakkanen


62 mm (wingspan)

Finland
A: Föglö 668:14
14. 6. 1975
E.Franssila leg.
coll. P.Pakkanenf.geogr. perkele
'Sisämaan maantieteellinen muoto'
59 mm

Finland
EH: Somero
18. 6. 1966
J.Wettenhovi leg.
coll. P.Pakkanen


61 mm

Finland
EH: Somero
23. 6. 1968
H.Holmberg leg.
coll. P.Pakkanen


Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöRehevät lehtomaiset niityt, joita varsinkin laiduntaminen on pitänyt avoimina.
TalvehtiminenMunana tai pienenä toukkana - (Seppänen 1969).
LentoaikaKesäkuun alusta - heinäkuun alkuun

Lento on hidasta, istuu usein kukilla - (Valle 1935).
EsiintyminenAikaisemmin perhosta tavattiin monin paikoin Etelä-Suomessa.
Nykyään laji esiintyy vakinaisena Ahvenanmaalla, Lounais-Suomen rannikolla ja saaristossa, Rauman seudulla sekä Somerolla.
Lajin elinbiotoopit ovat kovasti vähentyneet, mutta joillakin suppeilla paikoilla perhonen voi vielä olla melko runsas.
 
Lentoaikojen äärihavaintoja
   Etelä-Suomi (A., V., U., EK., St., EH., ES., LK.)
   17.5.2004 EH: Somero n. 15 m M.Kuussaari - (SPS arkisto)
   28.5.2002 St: Eurajoki n.10 exx. O.Helminen - (J.Wettenhovi arkisto)
   15.7.1955 A: Lemland - (Marttila et.al. 1990)
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Parnassius Latr. mnemosyne L.Mnemosyneperhonen- (Aro 1900)
  Parnassius Latr. mnemosyne L.Pikku-apollo- (Valle 1935)
  Parnassius Latr. mnemosyne L.Pikku apollo- (Pulkkinen 1956)
  Parnassius mnemosyne L.Pikkuapollo- (Mannelin 1961)
  Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)Pikkuapollo- (Marttila et.al. 1990)
  Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)Pikkuapollo- (Marttila 2005)
   Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg et. al. 2002):
    Parnassius Latreille, 1804
         mnemosyne (Linnaeus, 1758)
 
Alalajit ja muodot
   Suomesta saaduiksi on ilmoitettu seuraavat muodot (alkuperäiset nimet):
    Parnassius mnemosyne f.geogr. ugrofennica Bryk. - (Valle 1935).
     - vähimmän kirjailtu ja varjostettu rotu.
     - etusiipien etureunan lasitäplä aivan epäselvä kummallakin sukupuolella.
     - etusiipien takareunan läheltä puuttuu täplän varjokin.
     - takasiipien takareunan varjo reunustaa keskisarkaa vain takasivulta.
     - koiraan takasiipien ainut kirjailu on takareunan varjo.
     - naaraan takasiivissä pieni harmaa keskitäplä ja siitä erillään oleva takanurkkatäplä.
     - naaraan takasiivissä lisäksi epäselvä etureunan täplä.
     - Ahvenanmaa.
    Parnassius mnemosyne f.geogr. perkele Bryk. - (Valle 1935).
     - hiukan enemmän kirjailtu kuin ed. muoto.
     - etusiipien etureunan lasitäplä koiraalla epäselvä, naaraalla selvempi.
     - naaraalla etusiipien takareunan lähellä epäselvä varjotäplä.
     - takasiipien takareunan varjo samanlainen kuin ed. muodolla.
     - koiraan takasiivissä tosi usein epäselvä keskitäplä, samoin takanurkkatäplän aihe.
     - naaraan takasiivissä hyvin kehittynyt keskitäplä ja takanurkkatäplä.
     - naaraan takasiivissä lisäksi epäselvä etureunan täplä.
     - Turun seutu.
    Parnassius mnemosyne f.geogr. karjala Bryk. - (Valle 1935).
     - varjostetumpi ja kirjaillumpi kuin ed. muodot.
     - Viipurin seutu ja Laatokan Karjala.

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
Monofagi - (Seppänen 1970)
 • Corydalis solida (pystykiurunkannus)
Toukka:Pysyttelee päivisin piilossa pudonneitten lehtien joukossa - (Valle 1935).
Kotelo:Jokseenkin tiheässä kopassa - (Valle 1935).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Maakuntien havaintovuodetHavaintoruutujen (10 x 10 km) tiheys maakunnittain -1997

vain 1-4 havaintoruutua
    havaintoruutuja epätasaisesti
havaintoruutuja tasaisesti
havaintoruutuja runsaasti
- (Huldén et.al. 2000)
laji elää maakunnassa
lajia ei ole havaittu maakunnasta vuosiin
laji on maakunnassa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: Tavastia, 1 m 1 f, P.A.Gadd leg.
Kirjallisuus: 1753; Isaac UDDMAN
Novae insectorum species. - Aboe, 6+48 ss. 2 pl.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
-1752 (1740-1749?)EHTavastia (Pirkkalan seutu?)P.A.Gadd
1783.06.16VFennia (Turun seutu)C.Hellenius & J.Justander
-1789 (1780-1789)ESMäntyharjuJ.Fr. Wallenius
-1869 (1840-1841?)AAhvenanmaaJ.M.J. af Tengström?
-1869UUusimaaJ.M.J. af Tengström?
1913.06.StPoriE.W.Suomalainen
-1936 (1920-1936?)LKParikkala 

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
-1789 (1780-1789)ESMäntyharjuJ.Fr. Wallenius
-1939 (1930-1939)LKParikkala 
1939UPorvoon mlk.A.Magnusson
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • HULDÉN Larry (ed.), ALBRECHT Anders, ITÄMIES Juhani, MALINEN Pekka & WETTENHOVI Jorma 2000:
  Suomen suurperhosatlas. Suomen Perhostutkijain Seura ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. - Viestipaino, Helsinki. 328 ss.
 • KULLBERG Jaakko, ALBRECHT Anders, KAILA Lauri & VARIS Vesa 2002:
  Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. - 2001 Sahlbergia 6(2):45-190.
 • MANNELIN Veijo 1961:
  Päiväperhosten parissa. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 187 ss. 16 pl.
  Tanskalaisesta alkuteoksesta suomentanut.
 • MARTTILA Olli, HAAHTELA Tari, AARNIO Hannu & OJALAINEN Pekka 1990:
  Suomen Päiväperhoset. Suomen Perhostutkijain Seura. - Kirjayhtymä, Helsinki. 362 ss.
 • MARTTILA Olli 2005:
  Suomen päiväperhoset elinympäristössään. - Auris, Rauha. 272 ss. 20 pl.
 • PULKKINEN Asko 1956:
  Perhoskirja, päiväperhoset, kiitäjät ja kehrääjät. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 84 ss. 40 pl.
  E. Pippingin uudistama toinen painos.
 • SEPPÄNEN Eino J. 1969:
  Suurperhostemme talvehtimisasteet. - Annales Entomologici Fennici 35(3):129-152.
 • SEPPÄNEN Eino J. 1970:
  Suomen Suurperhostoukkien ravintokasvit. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 179 ss. 2. painos.
 • VALLE Kaarlo J. 1935:
  Suurperhoset Macrolepidoptera I. Päiväperhoset, Diurna. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 174 ss. 11 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 26.1.2006 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, lentoaikojen äärihavaintoja, nimistömuutokset, alalajit ja muodot,
kehitysasteet, karttapiirrokset
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot