Actinotia polyodon (Clerck, 1759)

Hammaskuismayökkönen

31 mm (kärkiväli)

Finland
U: Järvenpää 670:39
17. 6. 1979
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöParhaiten kallioisilla ja hiekkapohjaisilla alueilla, mm. pihoilla ja teiden varsilla.
TalvehtiminenKotelona - (Aro 1900).
LentoaikaKesäkuun alkupuolelta (9.6.) - heinäkuun loppuun (27.7.)
Melko harvinainen toinen sukupolvi elo- syyskuussa (13.8. - 13.9)
Lennon huippu 25.6. - (Suomen hyönteisten tietokanta)
Lentää yöllä, molemmat sukupuolet tulevat sekä valolle että syötille
Käy kukilla - (Ahola & Silvonen 2008).
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Chloantha Boisd. polyodon Clerck.Hampainen kuismayökkö- (Aro 1900)
  Chloantha Gn. polyodón Cl.Hampainen kuismayökkönen- (Valle 1940)
  Actinotia polyodon (Clerck, 1759)Hammaskuismayökkönen- (Mikkola et.al. 1979)
  Actinotia polyodon (Clerck, 1759)Hammaskuismayökkönen- (Silvonen et.al. 2014)

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
- (Aro 1900)
 • Hypericum sp. (kuismat)
Toukka:Päivisin maan päällä kokoonkääriytyneenä - (Aro 1900)
Elää erityisemmin kukissa ja raaoissa kotahedelmissä - (Valle 1940)
Päivisin lehden alapuolella tai maassa lehtien alla - (Seppänen 1970).
Kotelo:Kiiltävän kastanjaruskea - (Aro 1900)
Maassa kasvinosien välissä valkeahkossa sitkeässä kopassa - (Valle 1940).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Tilanne 11.9.2016   (kartat ja havainnot)

Maakuntien havaintovuodetSuomen hyönteistietokanta

laji elää maakunnassa
maakunnasta ei havaintoa vuosiin
Suomessa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: -1837 (1831-1837?), V: Kakskerta, A.Caloander leg.
Arkisto: Otto Hjelt (1823-1913) arkisto:
HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1838.
(Anteckningar rörande lepidoptera, Ordo 4. lepidoptera.)
Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot
Havainto: -1862 (1840-1862), U: 'Uusimaa' (Helsinki?), J.M.J. af Tengström leg.
Kirjallisuus: 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM
Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius.
1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
-1837 (1831-1837?)VKakskertaA.Caloander
-1862 (1840-1862)U'Uusimaa' (Helsinki?)J.M.J. af Tengström
1893PHKeuruuB.Poppius
-1898 (1879-1898)ESMikkeliK.Ehnberg
-1899LKParikkalaS.Hellén
-1899 (1897-1899)PSKuopioJ.E.Aro
-1919 (1899-1903?)StTyrvääR.Fabritius
-1919 (1915-1919)EHKangasalaA.Poppius
1934KnKajaani [712:53]O.Winter
-1935 (1934-1935)PKTohmajärviE.Nessling
1939.07.02AFöglö BänöA.Nordman
1953.06.20EKKymi Kaukola [671:49]R.Stenius
1973.07.05EPVaasa Suvilahti [700:23]S.Kontiokari

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
-1987Kn--(Suurperhosatlas)
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • AHOLA Matti & SILVONEN Kimmo 2008:
  Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat Osa 2. - KuvaSeppälä -yhtiöt Oy, Vaasa. 672 ss. 90 pl.
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • HULDÉN Larry (ed.), ALBRECHT Anders, ITÄMIES Juhani, MALINEN Pekka & WETTENHOVI Jorma 2000:
  Suomen suurperhosatlas. Suomen Perhostutkijain Seura ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. - Viestipaino, Helsinki. 328 ss.
 • MIKKOLA Kauri, JALAS Ilkka 1979:
  Suomen Perhoset, Yökköset 2. Suomen Perhostutkijain Seura. – Otava, Helsinki. 304 ss. 17 pl.
 • SEPPÄNEN Eino J. 1970:
  Suomen Suurperhostoukkien ravintokasvit. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 179 ss. 2. painos.
 • SILVONEN Kimmo, TOP-JENSEN Morten & FIBIGER Michael 2014:
  Suomen päivä- ja yöperhoset - maastokäsikirja, Oestermarie.
 • VALLE Kaarlo J. 1940:
  Suurperhoset Macrolepidoptera III. Yökköset, Noctuae. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 483 ss. 32 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 19.10.2016 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset,
kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000
Kimmo Silvonen:Toukkakuva
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999